Betere Resultaten met een Split Test in Facebook Ads

Als adverteerder op Facebook ben je constant op zoek naar manieren om jouw resultaten te verbeteren. Een iets lagere CPC, een kleine verbetering aan de CTR,… alles telt. Een ideale manier om de resultaten van jouw campagnes te verbeteren, is het toepassen van een split test of A/B testing. Zo kom je snel te weten welke variabelen de resultaten van je Facebook Ads in de goede richting kunnen sturen!

Wat is een Split Test of A/B Test?

Een Split Test of A/B Test in Facebook Ads is een experiment waarbij je twee (of meerdere) haast identieke campagnes, ad sets of ads naast elkaar runt. Echter, bij één van deze campagnes maak je een kleine aanpassing. Zo kan je na verloop van tijd zien of deze specifieke aanpassingen betere resultaten opleveren.

Is dat zo, kan je de test afronden en de aanpassing doorvoeren voor de overblijvende campagne. Worden de resultaten niet beter, kan je een nieuwe test uitvoeren met een andere variabele.

Een voorbeeld
Stel, je hebt een campagne die het best oké doet, maar je denkt dat een iets andere afbeelding in je advertentie betere resultaten zou opleveren.

Deze situatie leent zich perfect voor een Split Test. Je maakt als het ware een tweede versie van deze campagne (zie hieronder “Split Test runnen in Facebook Ads) met slechts een kleine aanpassing, namelijk een andere afbeelding. Alle andere instellingen blijven hetzelfde.

Na het vergaren van voldoende data, merk je op dat de tweede versie (met de nieuwe afbeelding) een veel hogere CTR heeft dan jouw eerste versie. De split test is een succes! Je kan nu met één campagne verder, gebruik makend van de nieuwe afbeelding. Zo verbeter je continu de resultaten van jouw Facebook Ads.

Split Test runnen in Facebook Ads

Facebook heeft de voorbije jaren een aantal verschillende manieren toegevoegd om een A/B test op te zetten.

1. Campaign Manager A/B test

Navigeer naar Facebook Ads Manager en ga naar het Campagne tabblad. In de toolbar vind je de knop “A/B Test” terug. Vink de campagne aan waarmee je de test wilt uitvoeren, en klik hierop.

Nu kan je een variabele selecteren waarop je wilt testen. Je kan kiezen uit:

   • Audience
   • Creative
   • Placements
   • Delivery 
   • Product set

MEERDERE VARIABELEN TESTEN

Je hebt ook de optie om “More than one” aan te duiden. Met deze optie kan verschillende variabelen testen. Hou er rekening mee dat, wanneer je verschillende variabelen aanpast, je mogelijks niet zeker weet welke aanpassing het gewenste effect teweeg bracht!

Audience 

Wanneer je voor deze variabele kiest, kan je verschillende doelgroepen naast elkaar testen. Bijvoorbeeld een ander land, of andere interesses.

Creative (advertentie)

Benieuwd of je een beter scorende advertentie kan maken? Dan kies je voor deze optie. Je kan de advertentietekst of visual (of beide!) aanpassen de de resultaten vergelijken met je originele versie.

Placements

Hiermee test je de weergave van jouw Facebook Ads op andere locaties. Handig als je manuele placements vs automatic placements wil testen!

Delivery Optimization 

Met deze variabele kan je het verschil in resultaat meten tussen budget optimization en zonder.

Product Set

Handig voor webshops en e-commerce bedrijven die gebruik maken van een product catalog en dynamic ads. Met deze test kan je 2 verschillende products sets met elkaar vergelijken!

Na het kiezen van een variabele en het instellen van die variabele, kan je de A/B test lanceren.

In je overzicht zal er een icoontje verschijnen naast de Campagne, Ad Sets of Ads die deel uitmaken van een A/B test. Zo kan je de resultaten eenvoudig vergelijken.

2. Dupliceren van Campagne

Een tweede, maar bijna identieke manier om een A/B Test of Split Test op te zetten in Facebook Ads is het dupliceren van een bestaande campagne.

Wanneer je een campagne aanvinkt en deze dupliceert, zal je de optie krijgen om hier een A/B test van te maken. 

Hierna kan je opnieuw een variabele kiezen uit bovenstaande lijst, en de campagne vervolgens lanceren. Het is dus hetzelfde systeem, alleen wordt het op een iets andere manier opgestart.

3. Facebook Ads Experiments

Ten slotte kan je ook gebruik maken van de Experiments, een feature in Facebook Ads die speciaal is toegevoegd om Split Tests te kunnen runnen. 

Experiments is een tool op zich – je vindt het dus niet in Ads Manager. Navigeer via het menu in de linker zijbalk naar de Experiments tool om te beginnen.

Op het Experiments overzicht heb je drie opties:

   • A/B Test
   • Holdout Test
   • Brand Survey

Kies voor A/B Test.

 

Vervolgens kan je aangeven waarop je wilt testen, hoe lang je de test wil runnen, en zelfs wanneer een test voor jouw succesvol is!

Na het instellen van al deze opties, geeft Facebook aan hoe krachtig jouw test is. Dit is uiteraard een schatting, maar geeft je een idee of je de test op een correcte manier hebt opgesteld.

Dan kan je de test live zetten. Facebook doet de rest!

De Experiments tool is een handige manier om duidelijke A/B test of split tests op te zetten, zonder dat je hiervoor in Facebook Ads Manager aan de slag moet.

Duidelijke resultaten behalen met A/B testing

Je kan nu aan de slag met je eigen Split Tests in Facebook Ads! Om steeds een duidelijk resultaat te hebben, houd je best rekening met het volgende:

  1. Kies telkens slechts één variabele om op te testen. Anders kan je onmogelijk te betere (of slechtere!) resultaten toeschrijven aan één aanpassing, en moet je daarop opnieuw testen
  2. Zorg ervoor dat de test voldoende tijd (en budget) heeft om de nodige data te verzamelen. Als je slechts één dag iets uitprobeert, kan je onmogelijk weten of de resultaten echt representatief zullen zijn.

Happy testing!

Abonneer je op onze nieuwsbrief